Thoả thuận sử dụng

Điều khoản chung

 • Chào mừng bạn đến website Công ty TNHH 3F Studio. Website này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty TNHH 3F Studio.
 • Các điều khoản này được áp dụng cho các website khác thuộc Công ty TNHH 3F Studio như 3f.com.vn; leads.com.vn; webio.vn; 3fstudio.com.vn; 3fstudio.vn; Qmenu.vn; Airi.com.vn
 • Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây (Thoả thuận sử dụng dịch vụ ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.
 • Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận sử dụng dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem Thoả thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website.
 • Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi

 • Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
 • Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

 • Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.
 • Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.

Giới hạn độ tuổi

 • Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Sử dụng nội dung trên website

 • Nội dung trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác.
 • Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này.

Đăng kí thành viên

 • Đăng kí thành viên hoàn toàn miễn phí.
 • Chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên website nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không có sự tin cậy. Bạn có thể đăng ký lại sau 2 ngày nếu như bạn không thấy thông tin đăng ký của bạn trên website.
 • Mỗi thành viên chỉ được có tối đa một đăng ký. Nếu thành viên vi phạm quy định, chúng tôi sẽ xóa đăng ký của thành viên đó.

Cập nhật thông tin thành viên

 • Thành viên chịu trách nhiệm tự cập nhật thông tin của mình.
 • Thành viên sử dụng tên truy cập và mật khẩu khi đăng ký để cập nhật thông tin và hình ảnh qua bằng cách nhấn menu “Cập nhật thông tin” trên website.
 • Thành viên cũng có thể tự xoá đăng ký của mình nếu muốn.

Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ

 • Bạn bị cấm/không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi dưới đây:

  • Bạn lưu trữ, tạo liên kết, truyền bá hoặc trung chuyển các thông tin bị nhà nước cấm:Kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân và tổ chức; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm
  • Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật, ba gồm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp hoặc các hành vi khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác
  • Bạn tải lên, đăng, gửi đi bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút gây hại đến máy chủ cũng như dữ liệu trên hệ thống
  • Bạn giả mạo tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ
  • Bạn khai thác Dịch vụ vượt quá mức tài nguyên cho phép theo các thông số đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ
  • Sử dụng dịch vụ để gửi thư rác, thư quảng cáo vi phạm theo quy định của pháp luật về Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Thông báo nếu có sự vi phạm

 • Hãy báo ngay cho chúng tôi qua email: [email protected] nếu bạn phát hiện có bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hoá mà bạn có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết.

Các điều luật được áp dụng

 • Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà việt Nam có ký kết.
 • Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất cứ thông tin nào cần liên hệ, hãy gửi email cho chúng tôi: [email protected]
Nếu bạn đã là khách hàng của chúng tôi và cần hỗ trợ hãy email đến: [email protected] hoặc gửi yêu cầu tại đây.

Updated 12/05/2023.

Lên đầu trang